Onderwijsorganisaties

Jij kunt aan het werk bij verschillende onderwijsorganisaties in de regio. Iedere onderwijsorganisatie heeft haar eigen visie op onderwijs, maar ze hebben allemaal hetzelfde einddoel: Echt het verschil maken!

De STABO-Hoorn heeft geen aparte website. Informatie over het bestuur is op de websites van beide onder het bestuur vallende scholen terug te vinden.

Meer informatie

Agora is een stichting voor bijzonder primair onderwijs in de Zaanstreek, met basisscholen in Zaandam, Zaandijk, Koog aan de Zaan, Westzaan, Assendelft, Krommenie, Wormerveer, Wormer en Oostzaan. IKC Tijstroom (Zaandam) verzorgt speciaal basisonderwijs.

Meer informatie

Wij staan ronduit voor kwalitatief goed openbaar onderwijs. Ronduit heeft 18 locaties voor basisonderwijs in Alkmaar.

Meer informatie

“Eerst het kind, dan de leerling.” Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland is het schoolbestuur voor 22 basisscholen in West-Friesland. Dagelijks zetten ruim 500 medewerkers zich in voor ruim 4300 leerlingen op onze scholen in de gemeenten Enkhuizen, Medemblik, Opmeer en Koggenland.

Meer informatie

Stichting Kopwerk stuurt op dit moment in Noordelijk Noord-Holland (Texel, de Kop van Noord-Holland en West-Friesland), 27 basisscholen aan. Dit zijn christelijke, openbare, bijzondere (samenwerkings-)scholen en 1 school met een antroposofische grondslag.

Meer informatie

Stichting Allure verzorgt onderwijs op de 15 openbare basisscholen in de gemeenten Wognum, Koggenland en Opmeer.

Meer informatie

Onze kracht ligt in het anders mogen zijn. Wij leren onze leerlingen om te gaan met verschillen en laten ze de kracht van anders zijn en samenwerking ervaren.

Meer informatie

Present heeft 8 openbare basisscholen, verdeeld over 12 locaties, gelegen in Oostelijk West-Friesland en gehuisvest in 4 gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Medemblik en Stede Broec). De missie van Present luidt: met passie de toekomst in.

Meer informatie

Talent wil kinderen in de gemeente Hoorn zoveel mogelijk laten leren, zodat zij een positieve bijdrage aan hun leefomgeving kunnen gaan leveren.

Meer informatie

Atlant bestaat uit negen scholen verspreid over veertien locaties in de gemeente Velsen. Wij bieden ouders en hun kinderen volop keuze in onderwijs. Daltononderwijs, scholen die ontwikkelingsgericht werken, unitonderwijs, een vrije schoolstroom.

Meer informatie

De Zaan Primair scholengroep bestaat uit 22 zelfstandige scholen voor openbaar basisonderwijs. De onderwijslocaties van Zaan Primair zijn verspreid over heel Zaanstad: van Krommenie en West- Knollendam tot Zaandam-Zuid.

Meer informatie

Onder het motto 'geen enkel succes realiseer je alleen' staat bij Fedra de relatie en solidariteit centraal.

Meer informatie

De 18 openbare scholen van de ISOB liggen in de dorpen van bos, duin en polder; stuk voor stuk prachtige locaties verspreid door Noord- en Midden Kennemerland. De ISOB staat voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs dicht bij de leerling. Thuisnabijheid van goed onderwijs is ons handelsmerk.

Meer informatie

OPSPOOR verzorgt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Purmerend en omliggende gemeenten.

Meer informatie

Wij zijn SaKS, veertien basisscholen in Alkmaar en Bergen. Op onze scholen zijn we nieuwsgierig naar ieder kind. We zetten ons met hart en ziel in om kinderen te helpen hun talenten te ontwikkelen en met plezier naar school te laten gaan.

Meer informatie

Bij Blosse zijn wij op zoek naar de twinkeling; gelukkige kinderen, ouders en medewerkers die er mogen zijn en zich maximaal ontwikkelen. Blosse biedt opvang en onderwijs van baby tot brugklasser. We leren kinderen om eigenaar te zijn van het eigen ontwikkelingsproces.

Meer informatie

Onder Allente vallen dertien scholen met zestien locaties in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar. De scholen zijn met elkaar verbonden door een gedeelde visie op openbaar, algemeen toegankelijk en katholiek onderwijs en op de ontwikkeling van kinderen.

Meer informatie

De leerlingen die scholen van Stichting Trigoon bezoeken, vormen een kleurrijk geheel; enerzijds net als alle andere kinderen en jongeren (tussen 4 en 20 jaar) op zoek naar hun bestemming, anderzijds met onderwijs behoeften die een specialistische aanpak en extra betrokkenheid vragen. Heb jij ook een groot hart voor bijzondere leerlingen? Dan hebben wij, en zij, jou nodig!

Meer informatie

Stichting Penta wil het best denkbare basisonderwijs voor haar leerlingen in Hoorn en omstreken verzorgen. Bij alles wat wij doen, stellen we elkaar & onszelf de vraag: Wat heeft Emma & Youssef hier nu aan? Zij staan voor alle leerlingen in de Pentascholen, die in diversiteit gevarieerd zijn. Wij maken onderwijs dat van ‘meer waarde’ is - voor nu, maar ook voor Youssef en Emma in de toekomst.”

Meer informatie

SKO De Streek is verantwoordelijk voor het onderwijs op de negen katholieke basisscholen in de gemeenten Stede Broec en Drechterland.

Meer informatie

Tabijn is een ambitieuze organisatie voor bijzonder primair onderwijs en kinderopvang met 22 basisscholen en kindcentra in Noord-Holland. We richten ons op de brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar en bieden naast onderwijs op onze scholen/kindcentra ook kinderopvang in eigen beheer.

Meer informatie