Talent, openbaar basisonderwijs Hoorn

Talent wil kinderen in de gemeente Hoorn zoveel mogelijk laten leren, zodat zij een positieve bijdrage aan hun leefomgeving kunnen gaan leveren.

Openbaar onderwijs is hiertoe de sleutel. Bij ons zijn alle kinderen welkom en is iedereen gelijk, maar niemand hetzelfde. Talentscholen zijn een samenleving in het klein en bij uitstek de omgeving om kennis, sociale vaardigheden en normen en waarden aan te leren. Het is onze ambitie om ieder kind goed openbaar onderwijs dicht bij huis bieden. Dat doen we bovendien vanuit betrokkenheid bij wat er speelt in de wijken waarin onze scholen staan. Meer info? Ga naar www.talenthoorn.nl. 

Onze scholen