STABO-Hoorn

De STABO-Hoorn heeft geen aparte website. Informatie over het bestuur is op de websites van beide onder het bestuur vallende scholen terug te vinden.

De Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs Hoorn (STABO Hoorn) is een kleinschalig schoolbestuur dat bestaat uit zeven leden die via hun bestuursfunctie op open en betrokken wijze hun steentje willen bijdragen aan het bieden van kwalitatief hoogstaand, innovatief, inspirerend en Passend Onderwijs voor kinderen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar die de beide scholen die vallen binnen het bestuur bezoeken. Dit wordt gerealiseerd met inachtneming van de basisprincipes die horen bij het Montessorionderwijs (voor Montessori-school de Flierefluiter) en het Jenaplanonderwijs (voor Jenaplanschool de Tandem). 

De missie van de STABO Hoorn is:
“standvastig, stabiel met oog voor groei en ontwikkeling!” 

Onze scholen