Present

Present heeft 8 openbare basisscholen, verdeeld over 12 locaties, gelegen in Oostelijk West-Friesland en gehuisvest in 4 gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Medemblik en Stede Broec). De missie van Present luidt: met passie de toekomst in.

Visie: Bovenstaande missie wordt, mede op basis van de eigen historie van Present en op basis van de verbondenheid met het openbaar onderwijs als grote onderwijsrichting in Nederland concreter gemaakt in de beschrijving van onze zes kernwaarden. Deze zijn:

LEF: wij durven onze medewerkers en onze leerlingen ruimte te geven
OPEN: wij vinden “anders” leuk, iedereen is welkom
SAMEN: wij benutten de kracht van samen
DYNAMISCH: wij blijven ontwikkeling stimuleren
DIVERS: wij koesteren de eigenheid van onze scholen
VEILIG: wij staan voor een veilig leefklimaat en een veilige werkomgeving

 Op basis van het strategisch beleidsplan is een aantal ambities vastgesteld. Deze ambities vormen de leidraad van het bestuurlijk handelen voor de komende vier jaar. Deze zijn:

• Het bestuur heeft en houdt zicht op de (extra) kwaliteit van de scholen.

• Het kind staat centraal. Onderwijs richt zich op de brede ontwikkeling van alle leerlingen met expliciet aandacht voor zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.

• Present streeft naar een optimale samenwerking tussen ouders en school in het belang van de ontwikkeling van kinderen.

• Present werkt aan verregaande samenwerking tussen besturen, samenwerkingsverband, andere scholen en relevante maatschappelijke partners.

• Alle medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling en dragen daardoor bij aan de ontwikkeling van de scholen en van Present.

• De gebouwen en materialen, de inhoud van ons onderwijs en de omgang met elkaar is gericht op kwaliteit en duurzaamheid.

Present heeft 8 openbare basisscholen, verdeeld over 12 locaties, gelegen in Oostelijk West-Friesland en gehuisvest in 4 gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Medemblik en Stede Broec)

Onze scholen