Trigoon

De leerlingen die scholen van Stichting Trigoon bezoeken, vormen een kleurrijk geheel; enerzijds net als alle andere kinderen en jongeren (tussen 4 en 20 jaar) op zoek naar hun bestemming, anderzijds met onderwijs behoeften die een specialistische aanpak en extra betrokkenheid vragen. Heb jij ook een groot hart voor bijzondere leerlingen? Dan hebben wij, en zij, jou nodig!

  

Binnen onze SBO-, (V)SO en Praktijkscholen en ons IKEC worden deze leerlingen voorbereid op de voor hen optimale mate van zelfstandig functioneren in de maatschappij. Wij doen dat middels maatwerk in onderwijs, begeleiding en zorg en wij werken daarbij nauw samen met ouders en professionals in onderwijs, (jeugd)zorg en arbeidsparticipatie. 

Onze kernwaarden: Verbinding – vertrouwen – eigenaarschap – duurzaamheid

Onze scholen