OPSPOOR

OPSPOOR verzorgt basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in Purmerend en omliggende gemeenten.

Op onze 37 scholen werken wij dagelijks met passie voor onderwijs aan de ontwikkeling van onze toekomstmakers.

Voor toekomstmakers

De samenleving verandert steeds sneller. Het is soms nauwelijks nog bij te houden, alles lijkt mogelijk.

Een kind leert de hele dag zowel binnen als ook buiten de school, op eigen wijze en gericht op een bijdrage aan de toekomst. Wij zien onze leerlingen dan ook als de TOEKOMSTMAKERS. Op onze scholen gaan we uit van de mogelijkheden en talenten van elk kind. En dat doen we met ambitie. Wij dagen onze leerlingen én onszelf uit om steeds een stapje verder te gaan, om alle kansen en talenten maximaal te benutten. Wat voor onze leerlingen geldt, geldt ook voor al onze medewerkers: de leerkracht als TOEKOMSTMAKER.

Onze kernwaarden

We werken met onze ouders, leerlingen en partners samen op basis van wederzijds respect. We zijn ambitieus, naar hen en naar onszelf! We maken ruimte voor de ontwikkeling van leerlingen, leerkrachten en onze organisatie. En dat doen we vanuit onze kernwaarden:

  • We geven en hebben vertrouwen; in elkaar, in onze kinderen, in de ouders en in onszelf.
  • We verbinden heden en toekomst, we verbinden mensen, culturen en opvattingen.
  • We tonen meesterschap in wat we doen.

Onze scholen