Stichting Fedra

Onder het motto 'geen enkel succes realiseer je alleen' staat bij Fedra de relatie en solidariteit centraal.

De relatie tussen leerkracht en leerling, die zo belangrijk is, omdat in de interactie tussen hen de kern van het onderwijs gevonden wordt. Maar ook de relatie tussen mensen in de
verschillende lagen van de organisatie is van belang, omdat zij elkaar nodig hebben om tot resultaat te komen.

Wij zijn professionals die allen gericht zijn op het leerproces van kinderen, vanuit de diverse functies. We vinden elkaar in de ambitie om goed onderwijs te geven, met aandacht voor elkaar. Wil je meer van ons weten? Kijk op www.fedra.nl

Onze scholen