Stichting Penta

Stichting Penta wil het best denkbare basisonderwijs voor haar leerlingen in Hoorn en omstreken verzorgen. Bij alles wat wij doen, stellen we elkaar & onszelf de vraag: Wat heeft Emma & Youssef hier nu aan? Zij staan voor alle leerlingen in de Pentascholen, die in diversiteit gevarieerd zijn. Wij maken onderwijs dat van ‘meer waarde’ is - voor nu, maar ook voor Youssef en Emma in de toekomst.”

Veelkleurige kinderen en een multiculturele samenleving, vragen veelkleurig onderwijs. Onderwijs wordt bij Penta op maat georganiseerd, naar de aard van de leerling. Ruimte en moed worden zo goed mogelijk benut om onderwijs in diversiteit te verzorgen. Wij richten ons daarbij in al onze gelederen op de principes; Verbinding- Dialoog (van hart tot hart), Vertrouwen – We zijn betrouwbaar en voorspelbaar, Vakmanschap – We zijn bevoegd en vakbekwaam, Leren & Ontwikkelen – We zijn morgen beter dan vandaag, Erkende Ongelijkheid – We verschillen, iedereen is uniek en Eigenaarschap – we zijn eigenaar van ons eigen leerproces.

Aan onze missie geven wij vorm, vanuit de christelijke identiteitsgrondslag. Op alle 12 Penta scholen speelt de levensbeschouwing een rol, maar wordt vanuit de eigen historie op verschillende manieren vormgegeven.

Onze scholen