De Streek

SKO De Streek is verantwoordelijk voor het onderwijs op de negen katholieke basisscholen in de gemeenten Stede Broec en Drechterland.

Waarom?

Onze leerlingen en hun toekomst doen er toe!
Daarom verzorgen we eigentijds, kwalitatief goed onderwijs,
waarin kinderen zich samen, breed en optimaal kunnen ontwikkelen.

Hoe?

Allereerst is de basis op orde op alle scholen van SKO De Streek:
ze hebben minimaal de basiskwaliteit. De veiligheid is gegarandeerd
door alle betrokken collega’s die kinderen zien, luisteren en handelen.
Daarbij profileert elke school zich met eigen kleur en ambities.
Uitdagend en motiverend voor actieve, betrokken leerlingen!

Wat?

Vanuit onze bedoeling, voor en met onze leerlingen,
zorgen dat ze zich kunnen ontwikkelen en verwonderen
in drie samenhangende domeinen:
talentontwikkeling, samenwerking, onderzoekend leren.

Onze scholen