Allente

Onder Allente vallen dertien scholen met zestien locaties in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar. De scholen zijn met elkaar verbonden door een gedeelde visie op openbaar, algemeen toegankelijk en katholiek onderwijs en op de ontwikkeling van kinderen.

Waar talenten groeien

Naast de basisscholen met een meer traditioneel onderwijsconcept zijn er ook scholen die werken volgens specifieke onderwijskundige profielen: Montessori-, Dalton-, Jenaplan-, Tweetalig en Ontwikkelingsgericht onderwijs.

Allente biedt voor iedereen een veilige en uitdagende (leer)omgeving. Wij staan voor ontwikkeling vanuit eigen kracht en diversiteit. Leerlingen, ouders en anderen worden daarbij actief betrokken.

Door de bundeling van krachten in onderwijs en opvang kan er nog beter worden ingespeeld op kansen en maatschappelijke ontwikkelingen binnen Integrale Kindcentra (IKC).

 

Onze scholen