Welke schoolvakken vind je op een basisschool?

Waar docenten in het voortgezet onderwijs en het mbo zich hebben gespecialiseerd in een schoolvak of beroepsrichting, moeten leerkrachten op de basisschool in alle leergebieden les kunnen geven aan groep 1 t/m 8.

Wettelijk verplichte vakken

Elke leerling op de basisschool krijgt vakken die wettelijk verplicht zijn. Een school bepaalt zelf hoe de lessen in deze vakken worden gegeven en met welk lesmateriaal. Deze verplichte vakken zijn:

  • Nederlands (taal)
  • Engels
  • rekenen en wiskunde
  • oriĆ«ntatie op jezelf en de wereld: bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en staatsinrichting
  • kunstzinnige oriĆ«ntatie: bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid
  • bewegingsonderwijs: bijvoorbeeld gymlessen