Hoe zit het speciaal onderwijs in elkaar?

Het speciaal onderwijs is niet voor iedereen even bekend terrein, terwijl er juist voor deze tak veel nieuwe leraren nodig zijn. Leraren met een hart voor kinderen die persoonlijke en intensieve begeleiding nodig hebben.

Speciaal basisonderwijs

De groep kinderen met leerbehoeften waarin de reguliere basisschool niet kan voorzien, kunnen terecht op het speciaal basisonderwijs. Het gaat hier om kinderen met lichtere problematiek. Deze kinderen hebben doorgaans meer ondersteuning nodig bij het leren en bij hun opvoeding. In het speciaal basisonderwijs wordt vaak gewerkt met kleinere klassen, intensievere begeleiding door leraren en assistenten en een prikkelarme omgeving.

Scholen met het speciaal basisonderwijs volgen dezelfde kerndoelen als het reguliere basisonderwijs. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk kinderen uit het speciaal basisonderwijs door te laten stromen naar het reguliere voortgezet onderwijs.