Functies in het basisonderwijs

Op een basisschool vind je niet alleen leraren. Naast de leerkrachten zijn er ook bijvoorbeeld onderwijsassistenten, schoolleiders en interne begeleiders. Alle teamleden samen vormen het onderwijsteam. Hun doel is om samen goed onderwijs te verzorgen voor alle kinderen. Ontdek welke functie bij jou...

Op een basisschool vind je niet alleen leraren. Naast de leerkrachten zijn er ook bijvoorbeeld onderwijsassistenten, schoolleiders en interne begeleiders. Alle teamleden samen vormen het onderwijsteam. Hun doel is om samen goed onderwijs te verzorgen voor alle kinderen. Ontdek welke functie bij jou past.

Hoe word ik schoolleider in het onderwijs?

Hoe word ik schoolleider?

Om schoolleider te worden, heb je in veel gevallen een afgeronde schoolleidersopleiding nodig. In het basisonderwijs is een opleiding tot schoolleider vanzelfsprekender dan in het voortgezet onderwijs. Schoolleiders in het basisonderwijs moeten zich sinds 1 januari 2018 namelijk registreren in het Schoolleidersregister PO. Als een schoolleider niet staat geregistreerd, is dat volgens de cao een reden voor ontslag.

Welke schoolvakken vind je op een basisschool?

Wettelijk verplichte vakken

Elke leerling op de basisschool krijgt vakken die wettelijk verplicht zijn. Een school bepaalt zelf hoe de lessen in deze vakken worden gegeven en met welk lesmateriaal. Deze verplichte vakken zijn:

  • Nederlands (taal)
  • Engels
  • rekenen en wiskunde
  • oriĆ«ntatie op jezelf en de wereld: bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en staatsinrichting
  • kunstzinnige oriĆ«ntatie: bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid
  • bewegingsonderwijs: bijvoorbeeld gymlessen

Hoe zit het speciaal onderwijs in elkaar?

Speciaal basisonderwijs

De groep kinderen met leerbehoeften waarin de reguliere basisschool niet kan voorzien, kunnen terecht op het speciaal basisonderwijs. Het gaat hier om kinderen met lichtere problematiek. Deze kinderen hebben doorgaans meer ondersteuning nodig bij het leren en bij hun opvoeding. In het speciaal basisonderwijs wordt vaak gewerkt met kleinere klassen, intensievere begeleiding door leraren en assistenten en een prikkelarme omgeving.

Scholen met het speciaal basisonderwijs volgen dezelfde kerndoelen als het reguliere basisonderwijs. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk kinderen uit het speciaal basisonderwijs door te laten stromen naar het reguliere voortgezet onderwijs.