Tabijn

Tabijn is een ambitieuze organisatie voor bijzonder primair onderwijs en kinderopvang met 22 basisscholen en kindcentra in Noord-Holland. We richten ons op de brede ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar en bieden naast onderwijs op onze scholen/kindcentra ook kinderopvang in eigen beheer.

Iedere school of kindcentrum met z’n eigen kleur en identiteit, met een sterke onderlinge verbondenheid. Vanuit onze kernwaarden (Ambitie, Plezier, Verbinding en Vertrouwen) stimuleren wij kinderen en leerkrachten om van elkaar te leren en te werken aan hun eigen ontwikkelingen en resultaten.

Dagelijks inspireren en begeleiden onze leraren en pedagogisch medewerkers zo’n 5700 kinderen. 

Bij Blosse maken onze medewerkers het verschil. We hebben hart voor kinderen, laten ons zien, denken in mogelijkheden en werken vanuit vertrouwen en groei. Onze 28 locaties waar ruim 1000 medewerkers werken, bevinden zich in een straal van 20 kilometer rondom Alkmaar. 

Waar talenten groeien

Naast de basisscholen met een meer traditioneel onderwijsconcept zijn er ook scholen die werken volgens specifieke onderwijskundige profielen: Montessori-, Dalton-, Jenaplan-, Tweetalig en Ontwikkelingsgericht onderwijs.

Allente biedt voor iedereen een veilige en uitdagende (leer)omgeving. Wij staan voor ontwikkeling vanuit eigen kracht en diversiteit. Leerlingen, ouders en anderen worden daarbij actief betrokken.

Door de bundeling van krachten in onderwijs en opvang kan er nog beter worden ingespeeld op kansen en maatschappelijke ontwikkelingen binnen Integrale Kindcentra (IKC).

 

Met 9 Spinakerlocaties verzorgen wij het speciaal onderwijs voor 4 tot 18 jaar van Alkmaar tot in de Kop van Noord-Holland en West-Friesland.  

Zodat ze zelfbewust en vol zelfvertrouwen in de wereld van nu en die van morgen staan: bij SaKS kun je worden wie je bent. Op onze scholen zijn wij bezig de burgers van morgen voor te bereiden op hun maatschappelijke toekomst. Dit gaat verder dan ‘enkel’ de voorbereiding op een werkzaam leven. Daarom doet SaKS het anders.