Pabo Inholland

De opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) van Hogeschool Inholland kun je op verschillende manieren volgen, passend bij je eigen situatie. Ons onderwijs is gestoeld op drie pijlers: kunst en cultuur, ondernemend leren en onderlinge afhankelijkheid.

Pabo = jouw carrière voor de klas

De opleiding Leraar Basisonderwijs (Pabo) van Hogeschool Inholland kun je op verschillende manieren volgen, passend bij je eigen situatie. Onze varianten zijn:

  • Voltijd (4 jaar) 
  • Reguliere deeltijd (4 jaar) 
  • Verkorte deeltijd (2 jaar) 
  • Flexibele Pabo (3-4 jaar) 

Ons onderwijs is gestoeld op drie pijlers: kunst en cultuur, ondernemend leren en onderlinge afhankelijkheid. We geven de opleiding vorm met het werkveld en met de studenten, alle betrokkenen spelen hierbij een actieve rol zodat praktijk en theorie met elkaar worden verbonden.  Je loopt vanaf het begin van de opleiding minimaal één dag stage per week. Meer informatie over de opleiding en de verschillende varianten vind je op onze website.

Pabo Alkmaar Inholland werkt intensief samen met 16 schoolbesturen in Noord-Holland. Met vijf besturen is een partnerschap gesloten- met hen vervlechten we onderwijs en praktijk. 

Met de andere elf besturen is een convenant afgesloten met afspraken over de begeleiding van de stages.