Ik krijg veel energie van dit werk

Christiaan Visser, leraar op basisschool de Westerkim, Zaandam

Christiaan heeft Bedrijfskunde aan de VU gestudeerd. Tijdens zijn middelbare
schooltijd ambieerde hij eigenlijk al een baan in het onderwijs. Na 10 jaar in het
bedrijfsleven te hebben gewerkt, is hij overgestapt naar het voorgezet onderwijs.
Daar heeft hij 10 jaar gewerkt als docent op een VMBO.

Kortgeleden heeft hij als zij-instromer de stap gemaakt naar het basisonderwijs.

Waarom zij-instromen?

“Ik wilde graag andere vakken gaan geven, niet alleen economie. Nu geef ik alles,
zoals Nederlands, Aardrijkskunde en Geschiedenis. Ook wilde ik met een andere
doelgroep gaan werken. En mijn eigen kinderen zijn nu in de basisschoolleeftijd. Dit
kwam allemaal samen in het basisonderwijs”.

“Ik krijg veel energie van dit werk. Omdat je ze de hele dag én de hele week les geeft
in plaats van een paar uur in de week, heb je heel ander contact. Je hebt een veel
betere band met ze. Het pedagogische aspect spreekt me het meeste aan. Kinderen
zijn op deze leeftijd gedragsmatig en pedagogisch nog te vormen onder andere door
het goede voorbeeld te geven, vriendelijk, open en eerlijk te zijn. Ze zijn nieuwsgierig
en leergierig”.

“Ook heb je in het basisonderwijs veel meer met de ouders te maken, dat is een
verademing vergeleken met het VO. Daar heb je wel contact met ouders, maar soms
is dat minimaal of moeizaam. Nu is het contact veel beter. Het is fijn om samen aan
de ontwikkeling van kinderen te werken. In het contact met ouders helpt het dat ik al
wat meer levenservaring heb, we gaan als gelijkwaardige het gesprek in”.

Wat wil je kinderen meegeven?

“Naast een goede basis, wil ik ze ook meegeven dat leren leuk is. Ik wil dat ze met
plezier naar school gaan. Het is mooi als dat bij kinderen lukt die er eerst moeite mee
hadden”.